Αξιολόγηση Απόδοσης Φ/Β Πλαισίων

Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια που είναι εγκατεστημένα στον Σταθμό σας καλύπτονται από εγγυήσεις καλής κατασκευής και ελάχιστης ενεργειακής παραγωγής. Ωστόσο, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης και ζήτησης Φ/Β Πλαισίων, τα πρότυπα και οι σωστές πρακτικές δεν ακολουθήθηκαν από όλους τους κατασκευαστές. Έτσι σήμερα οι επενδυτές είναι στην δυσάρεστη θέση να παρατηρούν μειωμένη απόδοση από τα Φ/Β πλαίσια τους, χωρίς να μπορούν να ποσοτικοποιήσουν και να εντοπίσουν τον λόγο για την μείωση αυτή.

Το τμήμα συντήρησης τη Β & Τ Energy είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα ανίχνευσης βλαβών Φ/Β Πλαισίων στο πεδίο. Για την πραγματοποίηση των θερμογραφικών απεικονίσεων, χρησιμοποιείται θερμοκάμερα της εταιρείας FLIR, ηγέτη στις τεχνολογίες θερμογραφίας. Μέσω της θερμογράφησης εντοπίζονται έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές οι οποίες δεν είναι ορατές με άλλον τρόπο. 

Ωστόσο, δεν αρκεί η θερμογράφηση για να εντοπιστεί ένα Φ/Β Πλαίσιο που υπολειτουργεί. Μέσω του οργάνου TRI-KA της εταιρείας TRITEC, πραγματοποιούνται On Site μετρήσεις της απόδοσης των Φ/Β Πλαισίων και ποσοτικοποιείται η μείωση στην ενεργειακή παραγωγή. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αναγωγή της απόδοσης των Φ/Β Πλαισίων σε συνθήκες STC (Standard Test Conditions), οι οποίες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες αυτά αξιολογούνται από τον κατασκευαστή. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση και εξάγεται συμπέρασμα για την κατάσταση των Φ/Β Πλαισίων.

Το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης απόδοσης με το TRI-KA είναι η καμπύλη I-V (έντασης - τάσης) του Φ/Β Πλαισίου. Ο κάθε κατασκευαστής Φ/Β Πλαισίων παρέχει την δικιά του καμπύλη I-V και έτσι υπολογίζεται η ισχύς του κάθε πλαισίου. Οι καμπύλες I-V που δίνει ο κάθε κατασκευαστής είναι μετρημένες σε συνθήκες STC (ηλιακή ακτινοβολία 1000 W/m2,  θερμοκρασία Φ/Β Πλαισίου 25'C και κλίση 25 μοιρών).

Για να γίνει σωστή αξιολόγηση της απόδοσης ενός Φ/Β Πλαισίου σε σχέση με την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής, οι απαραίτητες μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν στις ίδιες συνθήκες με τις αρχικές , δηλαδή σε συνθήκες STC. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν πάντα να επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες. Έτσι, η καταγραφή της καμπύλης I-V του Φ/Β Πλαισίου πραγματοποιείται στις τρέχουσες συνθήκες και κατόπιν πραγματοποιείται επεξεργασία της καμπύλης αυτής ώστε να αντιστοιχεί σε συνθήκες STC.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε 2 παραδείγματα μετρήσεων σε Φ/Β Πλαίσια: 1 σε υγιές πλαίσιο και 1 σε πλαίσιο με μειωμένη απόδοση.Η καμπύλη I-V που καταγράφεται στο Φ/Β Σταθμό σημειώνεται με πράσινο χρώμα (καμπύλη 1), η αναγωγή αυτής της καμπύλης σε STC σημειώνεται με κόκκινο χρώμα (καμπύλη 2) και η καμπύλη I-V που δίνει ο κατασκευαστής σημειώνεται με μπλέ χρώμα (καμπύλη 3).

  

Όπως βλέπετε, η καμπύλη I-V που προκύπτει μετά την επεξεργασία και αναγωγή σε STC (καμπύλη 2) είναι πολύ κοντά στην εργοαστασιακή καμπύλη (καμπύλη 3) στην αριστερή μέτρηση. Η αντίστοιχη καμπύλη σε ένα Φ/Β Πλαίσιο με πρόβλημα απόδοσης είναι πολύ διαφορετική από την εργοστασιακή.

Tο TRI-KA είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61010-1, EN 61010-2-030 και EN 61010-031. Οι μετρήσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία του προτύπου ΕΝ 61829, η οποία απαιτεί ελάχιστη προσπίπτουσα ακτινοβολία μεγαλύτερη από 700W/m2 (ηλιόλουστος αίθριος καιρός).

Η Αξιολόγηση της απόδοση των Φ/Β Πλαισίων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ανά Φ/Β Πλαίσιο είτε στις στοιχειοσειρές του Φ/Β Σταθμού.