Σύντηρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών - Γιατί είναι απαραίτητη

Ο Φ/Β σας Σταθμός είναι κατασκευασμένος με γνώμονα την αυτόνομη, αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία.  Ωστόσο, απρόβλεπτοι παράγοντες όπως αναπάντεχες βλάβες στον εξοπλισμό, ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι φυσιολογικές φθορές μειώνουν την απόδοσή του.

Η Β&Τ energy, αξιοποιώντας την εμπειρία από την κατασκευή Φ/Β Σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, σας προτείνει πακέτα ολοκληρωμένων  υπηρεσιών συντήρησης, με τα οποία εξασφαλίζετε:
 
 
Η συντήρηση του Φ/Β Σταθμού μπορεί να είναι μια επίπονη διαδικασία για τον επενδυτη αν δεν εφαρμοστεί με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους. Το σωστό πλάνο συντήρησης αποτελείται τόσο από την τακτική συντήρηση όσο και από την απομακρυσμένη παρακολούθηση του Φ/Β Σταθμού. Ο γρήγορος και σαφής εντοπισμός των βλαβών του εξοπλισμού εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση.
 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης περιλαμβάνει αναλυτικούς ελέγχους και μετρήσεις σε όλα τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν τον Φ/Β σας Σταθμό. Εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εργασίες:

Στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, έχουμε συνάψει συνεργασίες με τους κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού Φ/Β Συστημάτων.
 
 
Όλες οι υπηρεσίες συντήρησης είναι διαθέσιμες και για οικιακά Φωτοβολταϊκά.