Υπηρεσία Άμεσης Άντικαταστασης Inverter

Ο inverter είναι η καρδιά του Φωτοβολταϊκού Σταθμού σας. Η σωστή λειτουργία του σας εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση των Φ/Β Πλαισίων, αυξάνοντας το εισόδημα σας. Οι όροι εγγύησης που προσφέρουν οι εταιρείες κατασκευής inverter υπόσχονται μικρούς χρόνους αντικατάστασης (μερικές ημέρες) και άμεσο service. Η πραγματικότητα όμως απέχει αρκετά από αυτές τις παραδοχές.

Αρκετές εταιρείες κατασκευής inverter έχουν διακόψει την λειτουργία τους, παρατηρούνται όλο και περισσότερες καθυστερήσεις στους χρόνους αποστολής συσκευών αντικατάστασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή του ελαττωματικού μηχανήματος στην Ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας κατασκευής μέχρι να διευθετηθεί το αν καλύπτονται οι όροι της εγγύησης.

Η Β & Τ Energy, έχοντας ως αρχή ότι κάθε μέρα που περνάει πρέπει να φέρνει εισόδημα στον επενδυτή / ιδιοκτήτη Φ/Β Σταθμού, καινοτομεί παρέχοντας την Υπηρεσία Άμεσης Αντικατάστασης Inverter. Στη δυσάρεστη περίπτωση βλάβης ενός inverter σας, και εφόσον απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση του με νέο, τοποθετούμε έναν προσωρινό inverter αντικατάστασης και μετά διευθετούμε το θέμα της εγγύησης της ελαττωματικής συσκευής. Έτσι  η απώλεια εισοδήματος ελαχιστοποιείται και εξασφαλίζεται ότι ο χαλασμένος inverter θα προωθηθεί άμεσα προς την εταιρεία για αντικατάσταση.

Παρακολουθείστε στο παρακάτω διάγραμμα παραγωγή ενός inverter αντικατάστασης ο οποίος ήδη προσφέρει επιπλέον KWh στους επενδυτές που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Άμεσης Αντικατάστασης!!