Υπηρεσίες

Πάγιος στόχος της B & T Energy είναι ο επενδυτής να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας μας. Έτσι, για να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές μας θα έχουν τα μέγιστα δυνατά κέρδη και τις ελάχιστες δυνατές δυσκολίες στην αποπληρωμή αλλά και κερδοφορία των έργων ΑΠΕ τους, δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης επενδυτών. 

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα ΛΑΓΗΕ αλλά και τις υπηρεσίες λογιστικής και ασφαλιστικής υποστήριξης που παρέχουμε.