Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η επένδυση ενός Φ/Β σταθμού δε σχετίζεται μόνο με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την απόδοση. Αποτελεί μια επένδυση πιο σύνθετη, η οποία απαιτεί πολύπλευρη οπτική θεώρηση.  Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία του σταδίου της κατασκευής, η Β & Τ Energy επέκτεινε το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσίων προς τους πελάτες της σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός Φ/Β Σταθμού. Συγκεκριμένα παρέχουμε το εξής πακέτο Υπηρεσίων Υποστήριξης:

Νομικές συμβουλές επί της νομοθεσίας των Φ/Β

Η εταιρία μας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο νομικό σκέλος των φωτοβολταϊκών από τους πρώτους κιόλας νόμους, όπως τον Νόμο 3468/2006 και στη συνέχεια τον Νόμο 3851/2010, τον Νόμο 4093/2012 μέχρι το ‘New Deal’ του πολυνομοσχεδίου της Άνοιξης του 2014, καθώς επίσης και όλες τις τροπολογίες που επηρεάζουν τα οικονομικά δεδομένα των πελατών μας.

Λογιστικές συμβουλές (πχ. συντελεστές απόσβεσης, φορολογικοί συντελεστές κλπ.)

Η πολυετής  εμπειρία μας έδειξε ότι πολλοί λογιστές αγνόησαν σημαντικές ΠΟΛ ή τροπολογίες, οι οποίες επιβάρυναν με ποσά έως και 5.000-6.000€ ετησίως τον επενδυτή λόγω ελλιπούς ενημέρωσης. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης των επενδυτών μας, επικοινωνούμε ξεχωριστά με τους λογιστές τους και ενημερώνουμε για κάθε νέα εξέλιξη που επηρεάζει τα λογιστικά δεδομένα των πελατών μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι συντελεστές απόσβεσης, ο συντελεστής φορολόγησης  των αγροτικών Φ/Β πάρκων κλπ.

Ασφάλιση

  • Διαχείριση αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες

Σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα αποζημίωσης για το Φ/Β σας σταθμό, η ασφαλιστική εταιρία θα ζητήσει πλήρη φάκελο του έργου. Αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά σχέδια, μελέτη αντικεραυνικής προστασίας κ.α. Στις περιπτώσεις που αυτά δεν υφίστανται, αναλαμβάνουμε εμείς να εξασφαλίσουμε την πληρότητα του φακέλου.

  • Ασφάλιση Φ/Β πάρκων με τα καλύτερα πακέτα στην αγορά (value for money τιμές, ελάχιστα ποσά απαλλαγής κλπ.)

Πολλές φορές, δε δίνεται η απαραίτητη σημασία στην επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας του Φ/Β σταθμούή σημαντικών παραμέτρων, όπως οι προϋποθέσεις αποζημίωσης, το ποσό απαλλαγής κλπ. Η εταιρία μας σας βοηθάει στην επιλογή του καλύτερου πακέτου ασφάλισης.

  • Ασφάλιση οικιακών Φ/Β με τα καλύτερα πακέτα στην αγορά (value for money τιμές, ελάχιστα ποσά απαλλαγής κλπ.)

Πολλές φορές, δε δίνεται η αρμόζουσα προσοχή στην επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας του οικιακού σας Φ/Β ή σημαντικών παραμέτρων, όπως οι προϋποθέσεις αποζημίωσης, το ποσό απαλλαγής κλπ. Η εταιρία μας σας βοηθάει στην επιλογή του καλύτερου πακέτου ασφάλισης.

 

Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού

Σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα αντικατάστασης εξοπλισμού εντός εγγύησης (πχ. αλλαγή Φ/Β πλαισίων), η εταιρία κατασκευής των Φ/Β πλαισίων θα ζητήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στο Φ/Β πάρκο σας μέσω τηλεμετρίας. Σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, αναλαμβάνουμε την εγκατάστασή του συστήματος τηλεμετρίας. Επιπλέον, θα ζητηθεί πλήρης φάκελος του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά σχέδια κ.α. Στις περιπτώσεις που αυτά δεν υφίστανται, αναλαμβάνουμε να εξασφαλίσουμε την πληρότητα του αιτήματος.

Βελτιστοποίηση όρων τραπεζικών δανείων σε επικοινωνία με τις τράπεζες (πχ. μείωση επιτοκίων)

Η εταιρία μας και η εμπειρία των στελεχών της έχει εξασφαλίσει έως και 11.000€ όφελος σε δάνεια πελατών της. 

*Το ανωτέρω παράδειγμα αφορά Φ/Β πάρκο ισχύος 100kW.

Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ

Σε περιπτώσεις κατασκευής ή / και ανακατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αναλαμβάνουμε τη χρηματοδότησή τους

 

Συνδυάζοντας όλη τη γνώση από τις ανωτέρω υπηρεσίες, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε θέματα που αφορούν τον ΛΑΓΗΕ, τη νομική υποστήριξη, τη λογιστική υποστήριξη, την ασφάλιση,  τις αγοραπωλησίες Φ/Β σταθμών και τα τραπεζικά δάνεια. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μπείτε κι εσείς στην ομάδα των ικανοποιημένων επενδυτών που μας εμπιστεύονται ήδη.