Απομακρυσμένη Επιτήρηση Φ/Β Σταθμών

Η παρακολούθηση του Φ/Β Σταθμού είναι απαραίτητη καθώς η μείωση του χρόνου διαθεσιμότητας του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού οδηγεί σε:
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Πλήρη καταστροφή του εξοπλισμού.
  • Αύξηση του κόστους λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού
  • Αύξηση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης
  • Μείωση του αναμενόμενου χρόνου ζωής του Φ/Β Σταθμού

Η B&T energy αναλαμβάνει την καθημερινή παρακολούθηση του Φ/Β σταθμού σας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο εντοπισμό οποιασδήποτε βλάβης.Επίσης, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας για όλους τους τύπους Μετατροπέων. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε αδιάλειπτη πρόσβαση στα δεδομένα τηλεμετρίας του Φ/Β σας Σταθμού.