Περιβάλλον

Με σκοπό την επίτευξη του στόχου 20-20-20 μέχρι και το 2020 που έχει θέσει η Ε.Ε, η B & T energy με σεβασμό στο περιβάλλον υλοποιεί Φ/Β εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα πολυάριθμα περιβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΗ (Ιούλιος 2012), το ποσοστό των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 9,02%. Με το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάλλουν οι μεγάλες ανεμογεννήτριες και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ειδικότερα, τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν χωρίς κανένα απολύτως θόρυβο και με μηδενική έκλυση ρύπων καθ’ όλη διάρκεια της λειτουργίας τους, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη τους συμβάλλουν τα μέγιστα στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. ΄Ετσι, με τη λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 10kW (και με δεδομένη την παραγωγή τουλάχιστον 15.000kWh ετησίως) θα αποτρέπεται κάθε χρόνο η έκλυση 15 τόνων CO2 όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους (ή αντίστοιχα 100 δέντρα). Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο απαιτούνται 352 λίτρα πετρελαίου, ενώ η αποφυγή έκλυσης CO2 στο περιβάλλον, παράγοντας ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10kw, αντιστοιχεί σε 7000 ετήσια km ενός Ι.Χ αυτοκινήτου.

Σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής στην έκλυση διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχουν κατά 24% και οι συγκοινωνίες κατά 14%. Οι εκπομπές CO2 προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλώντας μεγάλες αλλαγές στο κλίμα της Γης επιβαρύνοντας την υγεία όλων τον έμβιων οργανισμών και η αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι η πλέον ρεαλιστική επιλογή.